logotype

Přihláška na Letní fagotovou akademii 8.7. - 15.7. 2017, Rataje nad Sázavou

Přihlášku na LFA zasílejte přes následující online formulář, či poštou:

Email: 
Jméno a příjmení, muž, či žena?/ Name and Surname, male or female? 
Kontakní adresa / Contact address: 
Telefon / Telephone: 
Datum narození / Date of birth: 
Navštěvuji ZUŠ, konzervatoř, VŠ, jiné / I study at a music school, conservatoire, other: 
Hlásím se na: A) Kurz LFA, B) soutěž, C) kurz LFA + soutěž / I'm applying for: A) SOBA course, B) the competition, C) SOBA course and the competition: 
Předpokládané studované skladby / Pieces I would like to study at the course: 
    
Odesláním dáváte najevo, že jste srozuměn/a a souhlasíte s podmínkami LFA!

Podmínky LFA  -   Podmínky LFA ke stažení

Přihlášku zasílejte přes tyto stránky nebo poštou na adresu:
Klub Čtrnáctka, Náměstí míru 14, Rataje nad Sázavou, 28507, Czech republic. 
Příhláška ke stažení

Přihláška bude oficiálně přijata až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 2000 Kč na číslo účtu 2200965607/2010. 

Variabilní symbol – datum narození. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Klavírní doprovod ke studovaným skladbám si vezměte s sebou!

2017  LFA - Letní Fagotová Akademie   Vytvořeno dílnou naaija creativè